vkolev
България, 10 Юли, 1973, Мъж, София
Пълно описание